geldig vanaf 1-dec- 2021
1.1 Definitie

Onder reis- en evenementenorganisatie wordt verstaan Cruise to Se7en en de door Cruise to Se7en aangewezen leveranciersdiensten. Cruise to Se7en werkt samen met personen die een waardevolle prestatie in uitvoeren of een product aanbieden ten behoeve van de reiziger c.q. deelnemer. Daarnaast maakt Cruise to Se7en gebruik van hotels, autoverhuurbedrijven, ferrymaatschappijen, treinmaatschappijen, transportbedrijven, motorboten, (zeil)jachten, zee-cruises, charterbedrijven en luchtvaartmaatschappijen.

Onder reiziger, ook wel deelnemer aan de cruisereis met eigen sportwagen, wordt verstaan de wederpartij die een reisreservering heeft gemaakt via het reisorganisatie- en evenementenbureau Cruise to Se7en.

1.2 Aanbod en aanvaarding

1.2.a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator Cruise to Se7en. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging, eventueel in de vorm van een factuur.

1.2.b. Bij boeking via internet of mondeling richt de reisorganisator het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Meestal is dit proces in vorm van een reisbescheiden-boekje of reserveringsnummer dat u als klant ontvangt. Door de bevestiging van de boeking door Cruise to Se7en is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

1.3 Aansprakelijkheid algemeen

1.3.a aansprakelijkheid tijdens de cruisereis

De reisorganisatie, waaronder onder andere de reserveringsafdeling, administratie, reisleider en bij de cruisereis met eigen sportwagen de cruisedirector, de eigen cruiseconciërge, het dvd-team, de fotodienst, het bagagewagenteam (valet luggage service), het georganiseerd sportwagentransport, Cruise to Se7en merknaam en product en haar ingehuurde (leveranciers) partijen zijn tegenover de deelnemers van elk equipe of personen van een reisreserve op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, die tijdens hun deelname en/of reis mocht ontstaan.

1.3.b Schade & vermissingen

Tevens zijn zij niet verantwoordelijk voor welke schade/ vermissingen/ gevolgschade, inclusief aan derden, ontstaan tijdens de Cruise to Se7en-reis.

1.3.c Publicaties

De gegevens op de website en in de nieuwsbrieven en andere officiële publicaties van Cruise to Se7en zijn te goeder trouw verzameld en meegedeeld. Wij houden ons het recht voor de website, nieuwsbrieven en andere officiële publicaties te wijzigen. Zie ook artikel 1.3.d en artikel 7.

1.3.d Wijzigingen onder voorbehoud

Er kunnen geen rechten aan wijzigingen worden ontleend. Indien noodzakelijk zullen wijzigingen worden doorgevoerd. Deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk een bericht hiervan. In geval van overmacht zal de organisatie alles doen wat in haar macht ligt om dit zo goed mogelijk naar behoren op te lossen. Zie ook artikel 4.d en artikel 7.

1.4 Aansprakelijkheid excursie, hardware reis en informatie van derden

1.4.a Excursies of andere diensten

Excursies of andere diensten die Cruise to Se7en in het programma aanbiedt als onderdeel van de geboekte reis of evenement vallen onder haar aansprakelijkheid. Zie ook artikel 1.3.a en 1.3.b.

Als u op de bestemming, al dan niet via bemiddeling van de reisleiding of Cruise to Se7en-officials, een excursie of andere dienst boekt, aanvaardt de reisorganisatie geen aansprakelijkheid. Dit geldt tevens voor hotels, autoverhuurbedrijven, ferry-, treinmaatschappijen, transportbedrijven, motorboten, (zeil)jachten, charters, zee-cruises en luchtvaartmaatschappijen, die onderdeel uitmaken van een gepubliceerde reis en een contract hebben afgesloten voor die periode met Cruise to Se7en.

1.4.b Algemene informatie van derden

De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

1.5 Auteurs- en beschermrecht

De merknaam, het Cruise to Se7en bedrijfslogo en het productconcept zijn beschermd en auteur beschermd. Hetzelfde geld voor ritnamen welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

2.1 Aantal deelnemers

2.1.a Aantal deelnemers

Het aantal equipes dat een startbewijs ontvangt voor de langer dan 4 dagen durende Cruise to Se7en®-reizen bedraagt maximaal veertien, exclusief de organisatie, en een minimum van 7. Tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever of op de website vermeld staat. Voor de korte evenementen bestaat er geen minimum.  Mocht de reis 90 dagen voor vertrek niet het minimale aantal equipes hebben geregistreerd, dan ontvangt u uw aanbetaling terug.  Cruise to Se7en berekent geen administratiekosten voor creditnota’s. Zie ook artikel 5.

2.1.b Deelnemers, voertuigen en leeftijd

Cruise to Se7en-reizen zijn alleen toegestaan voor eigenaren in het bezit van een rijbewijs en van exclusieve sportwagens, sportieve limousines en roadsters / spiders / cabrioletten in het betere segment. Cruise to Se7en behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren. Voor alle duidelijkheid, kinderen als navigator tot en met de leeftijd van 18 jaar of als derde persoon van de deelnemende equipe worden NIET toegelaten.

2.2 Check-in Cruise to Se7en reis

2.2.a Check-in hotel

Voor de reis dient u een kopie te maken van uw paspoort of Identiteitskaart. Wij verzoeken u het Sofinummer onleesbaar te maken. Deze kopie zal uitsluitend worden gebruikt voor het vooraf inchecken in de hotels. De hotels eisen dit. De bagageservice zal deze kopie tijdens het ophalen van uw bagage meenemen.

2.2. b Pre-assigned hotelkamer

Uw hotelkamer is pre-assigned. Dit houdt in dat uw bagage al in uw hotelkamer hangt* en uw kamer is gecontroleerd en toegewezen. U dient zelf bij Cruise to Se7en of de hotelreceptie een creditcard te overleggen voor incidentele kosten/ eigen bestellingen.

* bij overmacht situaties, zoals een lekke band van de bagagewagen, uitgesloten.

2.3 Check-out hotel

2.3.a Meerdaagse cruisereis met eigen sportwagen en eigen kosten

De prijs voor een meerdaagse cruisereis waar met de eigen sportwagen aan wordt deelgenomen, is standaard gebaseerd op 2 personen per hotelkamer en inclusief 1 standaard-hotelkamer van de gepubliceerde hotelovernachtingen plus een uitgebreid continentaal ontbijtbuffet voor 2 personen, 1 Captains-cocktail per persoon, een diner plus aangekondigd drankarrangement voor 2 personen. Voor een eenpersoons-reservering geldt een standaard singlekamer van de gepubliceerde hotelovernachtingen plus uitgebreid ontbijtbuffet voor 1 persoon, 1 Captains-cocktail, diner plus aangekondigd drankarrangement voor 1 persoon. Alle overige kosten zijn voor eigen rekening. De hotels verzoeken u hiervoor een creditcard-imprint bij het inchecken achter te laten. Zie ook artikel 2.2 en artikel 2.4.

Let op: parkeerplaatsen en wifi in het overnachtingshotel zijn inbegrepen in elke reissom. Tolwegen zijn niet inbegrepen. Over het algemeen is het gebruik van de minibar niet inbegrepen. Indien het hotel extra kosten in rekening brengt voor het ontbijt, voor roomservice of voor extra bestellingen á la carte zijn de deelnemers zelf verantwoordelijk voor de betaling hiervan.

2.3.b Cruisereis, evenement, incentive, arrangement, bezoek of reservering en wat is inbegrepen.

Indien er een hotel is geboekt voor een evenement zonder eigen sportwagen vereiste, incentive of privéreis zijn het geboekte hotelkamertype, ontbijtbuffet en toeristenbelasting inbegrepen. Raadpleeg hiervoor het Cruise to Se7en jaarmagazine, Cols & Cars magazine of de officiële Cruise to Se7en website.  
Zie ook artikel 2.4.

2.4 Reissom

2.4.a Algemeen reissom

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend zijn ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

2.4.b Publicatie van reissom

De gepubliceerde reissom geldt per persoon en per rijdend equipe van 2 personen, tenzij anders aangegeven. Hier zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen.

2.4.c Duidelijkheid reissom

Cruise to Se7en streeft er altijd naar om u kristalhelder in te lichten over de in- en exclusieve kosten.

2.4.d Verhoging reissom

Zolang niet de gehele reissom is voldaan, na het versturen van de 1e herinneringsfactuur, heeft de reisorganisator Cruise to Se7en het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen, boetes, verhogingen van prijs en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

2.4.e Boeking na sluitingsdatum en reissom

Indien de deelnemer of reiziger zich na de sluitingsdatum aanmeldt voor een cruisereis, incentive, bezoek, arrangement of andere reservering kan dit betekenen dat er een verhoogde reissom moet worden gefactureerd. Dit wordt vooraf aan de reiziger bekend gemaakt.

2.4.f Opgelegde verhoging en bedenktijd inschrijving

Reizen en reserveringen worden op basis van ‘indien beschikbaar’ gepubliceerd. Indien na de sluitingsdatum of door buitengewone situaties de reissom verhoogd moet worden en Cruise to Se7en deze verhoging moet doorberekenen, zal dit schriftelijk worden bekendgemaakt. De reiziger heeft daarna 7 dagen de tijd om de reservering kosteloos te annuleren.

2.5 Kamerindeling

2.5.a Verdieping, uitzicht en dergelijke van de hotelkamer

Over de kamerindeling en het uitzicht heeft de organisatie geen zeggenschap. Tenzij dit nadrukkelijk is aangeven in het programma. Wél kunt u vooraf kenbaar maken of u opteert voor een roken- c.q. niet-rokenkamer, king bedded rooms (één groot) of twin bedded rooms (twee aparte bedden) of voor speciale wensen betreffende traplopen, branduitgang, lift en dergelijke. Bij een georganiseerde cruisereis met leiding zal de cruiseconciërge uw wens meenemen en in elke kamer van tevoren controleren of de geaccepteerde standaard voldoende aan de verwachtingen van een excellent 5-sterren hotel, of waar aangegeven een 4-sterren hotel, voldoet.

2.5.b Klachten tijdens de reis, een evenement

Indien er toch klachten binnenkomen en het hotel geen alternatief kan aanbieden, zijn wij als organisatie genoodzaakt uw klacht na de rit verder met u te bespreken. Niet alle hotels beschikken over kamers met airconditioning. Zie ook klachten artikel 5.1.e.

2.6 Roken

Cruise to Se7en kan helaas niet garanderen dat de restaurants en bars geheel rookvrij zijn. De lokale wetgeving zal doorslaggevend zijn. Wel is het zo dat Cruise to Se7en altijd om een niet roken ruimte of gedeelte van het restaurant vraagt.

2.7 EHBO / medicijnen

2.7.a Medische gegevens

De HAM-vraag (Historie – Allergie – Medicijnen van een persoon) zal zowel door de rijder als de bijrijder volledig voor en door elkaar moeten kunnen worden beantwoord.

2.7.b EHBO-koffer A

De organisatie beschikt over een kleine EHBO-trommel en bloeddrukmeter. Tijdens de rit neemt de cruisedirector de EHBO-koffer A mee.

Een lijst van de huisapotheek-producten die voorradig zijn: * Allergie tabletten tegen insectenbeten * Pijnstillers * ORS * Aloë Vera verbrandingscrème.

Let op: U dient de medicijnen uit de apotheek direct af te rekenen. Cruise to Se7en en de organisatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uitgifte en/of (verkeerd) gebruik.

3.1. Startbewijs cruisereis met eigen sportwagen 3.1. Startbewijs cruisereis met eigen sportwagenAlleen na volledige betaling voorafgaand aan de reis ontvangt u een startbewijs. Zonder geldig startbewijs (rallyschildstikker en/of routeboek behorend bij de cruisereis) kunt u NIET deelnemen. Let op: Indien er bij een annulering of niet nakomen van de financiële verplichtingen een wachtlijst ontstaat voor de desbetreffende reis zal de eerstvolgende wachtlijstequipe worden benaderd voor deelname. Het startbewijs zal automatisch vervallen en toegekend worden aan de eerste wachtlijstequipe. De financiële verplichtingen blijven bestaan tenzij het vervangende equipe die de reiziger heeft aangebracht, is goedgekeurd door de organisatie en de betalingsverplichtingen volledig heeft voldaan. Zie ook artikel 5. Wanneer de inschrijving niet is vergezeld met de gewenste (aan)betaling binnen de betalingstermijn wordt de inschrijving niet in behandeling genomen. 3.2 Wachtlijst Indien een cruisereis of evenement is volgeboekt, kunt u op de wachtlijst komen te staan. U ontvangt hier schriftelijk de status van inclusief het nummer op de wachtlijst. De wachtlijst wordt ingevuld op First come-basis en wordt automatisch opgeschoond na binnenkomst van een annulering van een reservering. U ontvangt automatisch een bericht indien er een reservering is vrijgekomen. 3.3. Deelnemers aan cruisereis met eigen sportwagen De deelnemende equipes zijn zelf verantwoordelijk voor goed onderhoud aan de sportwagens. Kosten voor het inschakelen van een sleepdienst en dergelijke en vervangend transport komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever en nooit van Cruise to Se7en of van iemand uit de reisorganisatie.

4.1 Reisdocumenten 
4.1.a Eigen verantwoordelijkheid reisdocumentenAls deelnemer van elk Cruise to Se7en-evenement en/of cruisereis en met een reisboeking bent u er zelf verantwoordelijk voor om over de benodigde geldige reisdocumenten te beschikken. Cruise to Se7en kan u assisteren met betrekking tot de controle van de benodigde reisdocumenten inclusief het minimaal aantal dagen dat het reisdocument geldig moet zijn na terugkomst van de reis. 
4.1.b Informatie reisdocumenten bij boekingCruise to Se7en is verplicht uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger te verstrekken. Cruise to Se7en gaat uit van de Nederlandse of wonende in België de Belgische nationaliteit als reiziger. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie van een niet Nederlandse of Belgische nationaliteit. 
4.1.c Geldigheid/reisadvies reisdocumentenDe reiziger is er zelf verantwoordelijk voor om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de Cruise to Se7en-director schriftelijk heeft bevestigd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend. 
4.1.d. Identificatieplicht, vaccinaties en dergelijkeDe reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. 
4.1.e Ontvangst reisbescheiden en ticketsCruise to Se7en stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Cruise to Se7en kan worden verwacht. De enige uitzondering is bij het bezoeken aan een evenement en de reisorganisator zelf de reisbescheiden naar het verzamelvertrekpunt meeneemt. Zie ook artikel 5.7.  

4.2 Reisinformatie
 
4.2.a Informatieplicht opdrachtgeverDe opdrachtgever of reiziger zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan de reisagent. Daartoe behoren, indien beschikbaar, het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres. Indien Cruise to Se7en vooraf verzoekt om overige informatie die nodig is voor het afronden van vlieg-, ferry- of andere tickets, dan is de opdrachtgever of reiziger verplicht aan dit verzoek te voldoen. Het niet strikt opvolgen van de instructies, het tekort schieten, kan reissom-verhogingen inclusief daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen met zich meebrengen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de opdrachtgever. 
4.2.b PrijswijzigingenDe prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.             

4.3 Reservering 
4.3.a Sluitingsdatum inschrijvingDe sluitingsdatum zal bekend gemaakt worden indien er bij een cruisereis het maximaal aangekondigde aantal equipes een geldig reserveringsnummer toegewezen heeft gekregen. Anderzijds, als bij evenementen, bezoeken, incentives het gepubliceerde maximaal aantal reserveringen is gegarandeerd. Aanmeldingen worden gehonoreerd op FIFO-basis (First in- first Out, naar binnenkomst van aanmelding met complete aanbetaling). U dient zich wel 90 dagen voor aanvang van de cruisereis of evenement te hebben aangemeld. Zie ook wachtlijst. Bij evenementen worden geen sluitingsdata gehanteerd. Het aantal geboekte hotelkamers en toegewezen tickets door Cruise to Se7en bepaald de beschikbaarheid.
 4.3.b Vervangingsequipe, zie artikel 6.2.b  

4.4 Cruise to Se7en cruisereis met eigen sportwagen reserveringsgegevens en benodigdheden 
4.4.a MaaltijdenDiabetisch, low fat, laag cholesterol, vegetarisch, of anders, laat ons dit gerust weten. Mocht er verandering in uw gezondheidstoestand optreden die invloed heeft op het eten dan dient u dat maximaal 2 weken voor vertrek door te geven c.q voor aanvang van een evenement. (Zie ook: roken) 
4.4.b Wijnarrangement of drankarrangementIn het programma staat aangegeven of er geen drank, dan wel een wijnarrangement of 2 flessen wijn worden aangeboden tijdens het diner. Thee en koffie vallen buiten dit arrangement en zijn voor eigen rekening. 
4.4.c rallyschild en deurstickerElke deelnemende equipe ontvangt van Cruise to Se7en een rallyschildsticker. Geheel vrijblijvend kunt u deze op de motorkap c.q. op het portier of de portieren plakken. Krassen, lakbeschadigingen en dergelijke die hieruit of tijdens de rit voorkomen, vallen volledig voor verantwoording van de deelnemer zelf. Het monteren of plakken van de rallyschildsticker is niet verplicht. Het draagt wel bij aan de saamhorigheid, zoals te zien is op foto’s en videobeelden.

5.1 Betalingsvoorwaarden

5.1.a Aanbetaling

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50 procent voor de cruisereizen langer dan 7 dagen met eigen sportwagens en 100 procent van alle andere overeenkomsten van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, tenzij anders via persoonlijke e-mail vanaf welcome@cruisetose7en.nl is verstuurd. De enige uitzondering op dit artikel is een vermelding op de website of in het Cruise to Se7en jaarmagazine, Cols & Cars magazine staat gepubliceerd.

Bij het tot stand komen van de overeenkomst voor een evenementen zal 100% van een ticketprijs en hotelkamer te worden voldaan. Bij het niet voldoen na de 2e herinnering heeft de organisatie het recht de tickets weer beschikbaarheid te stellen voor verkoop. De betalingsplicht blijft bestaan voor het totale factuurbedrag. Zie ook artikel 5.7.

5.1.b Restant na aanbetaling reissom

Het restant van de reissom moet uiterlijk 76 dagen voor de dag van vertrek (bij cruisereizen met eigen sportwagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van Cruise to Se7en.

5.1.c Verzuim

Bij niet tijdige betaling, blijft de reiziger in gebreke. Hij wordt daar door of namens Cruise to Se7en schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Cruise to Se7en heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

5.1.d. Betaling na aanmelding binnen 13 weken

Indien de overeenkomst binnen 13 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom worden voldaan.

5.2 Facturatie algemeen

 1 factuur binnen 7 dagen na factuurdatum

 herinneringsfactuur binnen 7 dagen na factuurdatum

 2e herinneringsfactuur plus € 7,50 administratiekosten binnen 7 dagen na factuurdatum

 aanmaning plus rente, aangetekend en € 25,00 administratiekosten binnen 7 dagen na factuurdatum

 incasso inclusief alle wettelijke en aanverwante kosten

 gerechtsdeurwaarder inclusief alle daarbij behorende kosten komen voor rekening van de reiziger

 creditfactuur geen administratiekosten

5.2.b Betalingsverplichtingen

Niet betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen van de eindfactuur betekent onmiddellijk en onherroepelijk het verlies van recht op deelname van de betreffende equipe zonder enig recht op restitutie, terwijl de betalingsverplichtingen onverminderd blijven bestaan. Alle eventuele incassokosten, rente, administratie- en portokosten zullen in rekening worden gebracht.

5.3 Creditfactuur

Een creditfactuur wordt binnen 7 dagen na creditering overgemaakt op het banknummer dat gebruikt is voor de overschrijving.

5.4 Eerste factuur voor reservering

Uw inschrijving voor een cruisereis dient vergezeld te gaan met de aanbetaling van 50 procent van de totale reissom bij reizen langer dan 4 dagen. Reserveringen voor alle andere diensten dienen vergezeld te gaan van de volledige aanbetaling van de totale reissom, tenzij anders is gepubliceerd op de website of in het Cruise to Se7en jaarmagazine. De betalingsvoorwaarden hebben prioriteit. Niet betalen binnen de betalingstermijn betekent automatisch dat de inschrijving niet kan worden behandeld.

Over het algemeen dient er voor reizen (op maat), hotels en kleinere cruisereizen (bezoeken aan topevenementen) direct 100 procent te worden aanbetaald.

5.5 Bedrijfsfactuur

Voor bedrijven geldt dat de prijs van het netwerkevenement verhoogd wordt met 21% btw.

5.6 Eindfactuur

De eindfactuur bij reizen of evenementen langer dan 4 dagen zal 90 dagen voor vertrek worden toegestuurd. Voor aanmeldingen ontvangen binnen 90 dagen voor vertrek wordt alleen een eindfactuur met de gehele reissom verzonden. Niet betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen betreffende de eindfactuur betekent onmiddellijk en onherroepelijk het verlies van recht op deelname van de betreffende equipe zonder enig recht op restitutie, terwijl betalingsverplichtingen onverminderd blijven bestaan. Alle eventuele incassokosten, rente, administratie- en portokosten zullen in rekening worden gebracht.

5.7 (Opera) Arrangement, F1 kaarten et cetera en factuur

Bij het reserveren van het extra (opera-)arrangement of zitplaatsen van bijvoorbeeld een F1 entreebewijs bent u verplicht het volledige arrangement te betalen. De kaarten worden hiervoor direct besteld en betaald.

Voor alle duidelijkheid zijn de voorwaarden en condities van het te bezoeken evenement of bezoek geldig.
Indien een (F1) evenementprogramma nog niet vastgesteld kan worden, worden enkel de entreekaarten direct bij bestelling gefactureerd. De overige elementen van het programma worden afzonderlijk na publicatie gefactureerd.

6.1 Algemeen annuleringsvoorwaarden 

6.1.a annuleringsvoorwaarde
Annuleringen worden alleen schriftelijk in behandeling genomen. Geen schriftelijke ontvangst resulteert automatisch in 100 procent annuleringskosten van de totale reissom.

6.1.b Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag, alleen schriftelijk. Kantooruren zijn maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot en met 17:00 uur. 

6.2 Cruisereis met eigen sportwagen annulering

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd bij een cruisereis met een eigen sportwagen, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Let op! Wij adviseren de deelnemers een reisverzekering, daar de betalingsverplichtingen bij annuleren volledig blijven bestaan. Mocht u of uw mededeelnemer in het ziekenhuis worden opgenomen net voor de tour of is er een sterfgeval in de familie in de eerste graad, dan dient u maximaal 60 procent van de reissom te betalen.

Het maximaal gepubliceerde aantal deelnemende equipes dat jaarlijks kan deelnemen aan een lange cruisereis, ontvangt een reserveringsnummer. Het uiterste aantal deelnemers is echter maximaal 14 equipes. Nadat de volledige reissom is ontvangen, ontvangt u op de officiële openingsdag het routeboek en bij het afhalen van uw bagage de rallyschildstickers (startbewijs). Alleen met dit startbewijs is deelname gegarandeerd.

Als de aanbetaling of de volledige betaling niet heeft plaatsgevonden 90 dagen voor aanvang van de geboekte reis of het evenement, resulteert dat in volledige annulering van deelname. Als er geen goedgekeurde vervanging is, zal er geen restitutie plaatsvinden op de ontvangen betaling. Zie artikel 5.

COVID-19 
– Code rood of zwart een week voor aankomst-dag waar het evenement plaatsvindt? Evenement zal worden verplaatst naar het volgende jaar. Geen refund. 

ENGAGEMENT I.V.M COVID-19
Als u, of uw reisplannen, impact ondervinden van covid-19 bij landelijke beprekingen, geven we u een creditnota voor de waarde van deze reis. U kunt deze dan uiterlijk inruilen voor andere evenementen tijdens de twee jaren na aanvang van een reis. Hieronder valt NIET eigen positieve Covid-19 testresultaat vooraf het evenement of reis 

BESCHERMING IN GEVAL VAN ANNULERING VAN F1 EVENEMENT
Als het F1 evenement dat u geboekt hebt, geannuleerd of achter gesloten deuren gehouden wordt, kunt u kiezen voor ofwel een volledige terugbetaling of een vervangingsticket van gelijke waarde, waarmee u toegang hebt tot de F1 Paddock Club op een andere wedstrijd tijdens de kampioenschappen van uiterlijk de twee jaren na aanvang van het F1 evenement. 

6.3 Annulering anders dan een cruisereis met eigen annulering 

6.3.a Coulance en boete 
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd bij andere dan een cruisereis met eigen sportwagen, is de reiziger naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten 100 procent van de reissom verschuldigd, tenzij er een mogelijkheid is een coulanceregeling kan worden afgesproken. Deze regeling komt dan geheel ten bate van de reiziger met aftrek van een vast bedrag van € 250,00 per onderdeel van de geboekte reis. Zie ook 6.3.b.

6.3.b Begrip extra onderdelen
Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Onderdelen zijn hotelkamers, diners, organisatiekosten en onder andere rallystikker of routeboeken. 

7.1 Wijzigingen algemeen

7.1.a Wijzigingen en het doorgeven hiervan.
Cruise to Se7en heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat de reisorganisator van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.

7.1.b Besparing door wijziging.
Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

7.1.c Alternatief op wijziging.
In geval van wijziging biedt Cruise to Se7en de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). Zie ook 7.3.d.

7.1.d. Gelijkwaardig alternatief.
Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van een alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald volgens de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod blijken:

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

7.1.e Recht of wijziging.
De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

7.1.f Opzegging en reissom inzake wijziging.
In dat geval heeft Cruise to Se7en het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

7.1.g Wijziging door toedoen Cruise to Se7en.
Indien de oorzaak van de wijziging aan Cruise to Se7en kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende vervangende accommodatie van de reiziger voor rekening van de reisorganisator.

7.1.h. Wijziging door toedoen reiziger.
Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

7.1.i. Wijzigingen door toedoen noch Cruise to Se7en noch reiziger.
Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Cruise to Se7en kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

7.1.j Wijziging en alternatief.
Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Cruise to Se7en dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie artikel 7.3.g -7.3.j.

Artikel 8 Huisregels cruisereis met eigen sportwagen

8.1.a Gsm-telefoon
Elke deelnemer is verplicht om een werkende mobiele telefoon met oplader mee te nemen. Dit voor het onplezierige geval dat uw voertuig niet meer verder kan rijden of bij constatering van een mankement dat tot ernstige gevolgen kan leiden. Zodoende kunt u, indien de bezemwagen gedeelte is van de reis, of de organisatie vroegtijdig om assistentie vragen.

Wij verzoeken alle deelnemers om geen excessief gebruik te maken van de gsm naar de organisatie toe. Als aanbevolen communicatiemiddel raden wij aan om gebruik te maken van de sms- of WhatsApp-optie. Bovendien is voor elke cruisereis een eigen WhatsApp groep beschikbaar.

Per reis zal er een besloten WhatsApp groep worden aangemaakt. Wanneer u hier niet aan deel wenst te maken, dan dienen wij dit uiterlijk 3 dagen voor vertrek schriftelijk of per SMS te hebben ontvangen.

8.1.b Kleding
Onverzorgde of vuile kleding wordt niet geaccepteerd en resulteert tot uitsluiting. Cruise to Se7en verzoekt de deelnemers zich passend te kleden op het terrein van de geselecteerde hotels.

Om meer cachet aan het evenement te geven, raden wij u aan om u voor de avonduren in de vijfsterren luxehotels netter te kleden. Wij raden de heren aan om een minimaal een (sportief) colbert mee te nemen.  Tijdens de Governors avond (de laatste avond) is black-tie NIET noodzakelijk, zelfs ongebruikelijk. Het kledingadvies voor deze avond is feestelijk kleding. Wij raden u verder aan sportieve kleding te dragen. Het dragen van een stropdas is ongebruikelijk, tenzij het restaurant hierom vraagt. Informatie hierover staan gepubliceerd in het Vertrekbulletin. 

8.1.c Onaangename situaties
Natuurlijk hopen wij geen onaangename situaties mee te maken. In het geval er toch gegronde klachten van deelnemende equipes van welke aard dan ook binnenkomen, behoudt de organisatie zich het recht voor om de overlast bezorgende equipes onmiddellijk en onherroepelijk uit te sluiten van verdere deelname aan het evenement zonder enig recht op hotelaccommodatie, bezoek, maaltijd of aangeboden evenement. Tevens zal er geen sprake zijn van restitutie van geld. Deze regeling geldt ook voor roekeloos, gevaarlijk c.q. onverantwoordelijk rijgedrag en voor het niet opvolgen van aanwijzingen van officials van de organisatie.

De verkeersregels die van toepassing zijn in de verschillende landen moeten in acht worden genomen. Elke deelnemende equipe is hier zelf verantwoordelijk voor. Verkeersovertredingen komen volledig voor rekening van de deelnemende equipe.

8.1.d Overmacht situaties
8.1.d1 begrip overmacht situatie
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

8.1.d2 Verandering van het programma bij overmacht
Veranderingen in het programma worden alleen doorgevoerd wanneer zich een overmacht situatie voordoet. Mocht zich toch een overmacht situatie voordoen, waarin bijvoorbeeld de weg is geblokkeerd of afgesloten, dan zal de organisatie u in alle redelijkheid een alternatief aanbieden of assisteren bij een oplossing.

8.1.d3 Ervaring niet conform publicatie
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig het gepubliceerde programma of reisschema en niet voldoet aan de verwachtingen van de reiziger, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen. Chronische tekortkomingen of een zich vaak herhalende vervelende situatie dient schriftelijk en gedetailleerd met feiten te worden gemeld aan Cruise to Se7en.

8.1.d4 Tekortkoming in uitvoering en meldplicht
Een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij de betrokken cruiseconciërge, de reisleiding, de cruisedirector of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, bij Cruise to Se7en. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet dit in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de cruisedirector.

8.1.e klachten
8.1.e1 Oplossing niet toereikend na klacht
Als een tekortkoming ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtenrapport).

8.1.e2 Termijn voor indienen klacht
Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator of het boekingskantoor. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtenrapport bij. Bij het verstrijken van de klachttermijn gaan wij ervan uit dat de klacht niet ernstig is.

9.1. Foto- en filmbeelden

9.1.a Film en Dvd-opnamen. Indien er een dvd- of fotoservice wordt aangeboden, zal het dvd-team alleen met uw toestemming opnamen maken in uw auto en een kort interview met u afnemen. Deze beelden worden in een professionele studio gemonteerd en voorzien van passende muziek. Ook worden er digitale foto-opnamen worden gemaakt met een professionele digitale spiegelreflex fotocamera.

9.1.b Filmtrailer Een trailer of korte versie van het evenement kan op de website worden getoond. Hier zullen echter nooit interviews worden getoond. Opmerkingen en anekdotes over de reis kunnen wel gedeelte zijn van de videotrailer/korte film die op de officiële Cruise to Se7en website en /of Instagram beschikbaar is.

9.1.c Website fotopublicatie Op de website worden alleen foto’s gepubliceerd zonder kenteken.

9.1.d Foto- en filmbeelden niet akkoord (termijn) Mocht u niet op de website willen komen, dan verzoeken wij u dit voorafgaand aan de cruisereis schriftelijk te melden (mag per e-mail). Indien u na de cruisereis toch afziet van openbare publicatie dan dient u ons dit uiterlijk 1 week na afloop te melden. Mochten er toch foto’s van u zijn gepubliceerd, dan zullen wij deze verwijderen. U kunt echter de beslissing niet meer terugdraaien voor deze cruisereis c.q. dit evenement.

9.1.e Fotoboek en fotograaf Elke dag worden er professionele foto-opnamen gemaakt. U ontvangt achteraf als aandenken een fotoalbum. Mocht u niet persoonlijk in dit fotoboek willen staan, dan dient u dit voor het einde van de rit per e-mail aan ons bekend te maken

Artikel 10 – privacy deelnemers en parkeergelegenheid sportwagen

10.1.a Privacy deelnemers onderling
Wij vragen u de privacy van alle deelnemers te respecteren. Hieronder valt ook fotografie en het maken van videobeelden. Tevens wordt u geacht geen gegevens van andere deelnemers buiten de deelnemersgroep aan wie dan ook door te geven. De organisatie kan als bemiddelend/verbindend orgaan optreden.

10.1.b Societyrubrieken en Cruise to Se7en
Cruise to Se7en biedt societyrubrieken geen foto’s aan. De enige uitzondering hierop is bij bijzondere gebeurtenissen waarvoor de deelnemers vooraf hun akkoord hebben afgegeven. Dit dient schriftelijk te zijn overeengekomen (mag per e-mail).

10.1.c Social Media
Cruise to Se7en gebruikt Social Media apps als Facebook en Instagram. Cruise to Se7en publiceert geen kentekenplaten evenals close ups van deelnemers.

10.1.d Garage en sportwagen
Elk hotel beschikt over een overdekte garage of parkeerplaats. Indien het een betaalde parkeerplaats betreft dan is deze opgenomen in de reissom. Elk hotel heeft 1 parkeerplaats per equipe gereserveerd. De organisatie evenals de hotels kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing en/of schade.

Artikel 11 – sponsoring, partnerbedrijven en reis-sponsoren

11.1 Sponsoring en partnerbedrijven algemeen

De op de website gepubliceerde bedrijven hebben toegezegd te zullen bijdragen aan het evenement. Sponsoren, partnerbedrijven en reissponsoren ontvangen alleen een nieuwe uitnodiging wanneer de producten en diensten kwalitatief volgens de Cruise to Se7en normen worden nagekomen. Cruise to Se7en behoudt het recht om bedrijven niet toe te kennen als partner of reissponsor. Cruise to Se7en heeft het recht het sponsorcontract op te zeggen indien er te veel klachten worden ontvangen, of dat het product niet conform de afspraken wordt geleverd. Zie ook artikel 8f.  

Artikel 12 – Evenement zitplaatsen 

12.1 Zitplaatsen toewijzing van evenement
12.1.a Verona Opera zitplaatsen toewijzing.
Het opera-arrangement geeft recht op de Gold Poltronissime zitplaats met voorkeur op rij A, 1 of 2. De zitplaatsen worden toegekend op ‘first come first serve’-basis. Dit houdt in dat de entreekaarten vanaf rij A daarna rij 1 en 2 tot aan de laatst beschikbare zitplaats in de Gold Poltronissime sectie worden toegewezen op aanmelding van deelname c.q. startbewijsnummer.

Voor alle duidelijkheid zijn de voorwaarden en condities van de Opera geldig. Het Arena di Verona geeft geen restitutie op tickets c.q. toegangsbewijzen met uitzondering van slechtweer annulering tijdens de eerste act van de opera. Dit houdt in dat de voorstelling wordt geannuleerd voordat de eerste act is afgelopen. Ongeacht de weer-condities zal de voorstelling altijd plaatsvinden, omdat er de mogelijkheid is dat het weer opklaart.

12.1.b overig toewijzing zit- en entreekaarten
De zitplaatsen of entreekaarten zullen op basis van het FIFO-systeem per gewenste type of klasse in behandeling worden genomen. FIFO begrip staat voor first in first out.

12.1.c F1 tickets
De zitplaatsen van een ticket is enkel op basis van een tribuneklasse. Cruise to Se7en kan niet garanderen dat alle zitplaatsen naast elkaar worden toegewezen in een klasse.

12.2 Annulering toegangskaarten
Annulering van de kaarten zal volgende de voorwaarden van de (toe)leverancier of boekingskantoor worden behandeld. 

 Artikel 14 – Voorbereiding, services Cruisereis met eigen sportwagen

14.1. Voorbereiding documenten
Ieder equipe dat volledig betaald heeft, ontvangt een reisbescheiden-uitgave en het vertrekbulletin. Het jaarmagazine bevat alle informatie relevant tot het vertrek. Dit informatieblad ontvangt u uiterlijk 30 dagen voor vertrek. Tenzij anders staat aangeven op de introductiepagina.

14.2. Bagage (valet luggage service)
Alleen gesloten en afsluitbare kledingzakken en koffers worden meegenomen. U kunt maximaal 3 koffers en 4 kledingzakken afgeven aan de luggage handlers. Golftassen worden niet meegenomen. Voor extra bagagestukken vragen wij u uiterlijk 15 dagen voor vertrek contact op te nemen met de organisatie. Een maand voor vertrek wordt u gebeld voor een afspraak op de vastgestelde data van de geboekte reis. Zeven dagen voor vertrek wordt de afhaalreservering met u nogmaals bevestigd (zie ook artikel 14.3).

14.3. Bagageafgifte
Indien aangegeven, heeft de cruisereis een valet luggage systeem. Drie dagen voor vertrek (check-in 1e hotel of vliegtuig-, ferrydienst) wordt uw bagage thuis of op het werk opgehaald. U dient hiervoor aanwezig te zijn. Bij het niet aanwezig zijn, kan uw bagage niet worden getransporteerd naar het starthotel. Uw bagage wordt na de reis direct thuis afgeleverd. Deze bagage ophaal- en brengdienst is geheel kosteloos.

Het afhalen van de bagagestukken is regio gebonden. Indien er wordt afgeweken van de vaste ophaal- of brengdag in die regio worden er extra kosten berekend. Deze bedragen per gereden km
€ 0,19. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf postcode 3956 EG en betreft de heen- en de terugrit naar postcode 3956 EG.

14.3.a Buitenland valet luggage service
Voor het buitenland bestaat een standaardtarief van € 135,00 euro per segment voor een maximaal gewicht van 40 kilogram. 

14.4. Bezemwagen
Cruise to Se7en wordt niet standaard begeleid door een bezemwagen die als ‘route mobiel’ fungeert, tenzij dit wordt aangegeven in het programma. Indien de reis wordt vergezeld door een bezemwagen, is deze wagen geen garage waar kleine of grote beurten kunnen worden uitgevoerd. Wanneer een bezemwagen onderdeel is van de service tijdens de reis, is deze wagen altijd per gsm bereikbaar en zal hij als hekkensluiter na sluiting van de stempelpost vertrekken. Als Cruise to Se7en®-team zullen wij alles in werking stellen om uw plezier niet te laten ondermijnen doordat uw sportwagen door een mankement of vervelende situatie niet verder kan of mag rijden. Mocht de bezemwagen u bijvoorbeeld uit overmacht niet kunnen helpen, dan zullen we de noodzakelijke instanties bellen. Het bezemwagentransport van de sportwagen is niet inbegrepen in de reisprijs.

Voor alle duidelijkheid, de bezemwagenservice is alleen voor noodgevallen en wordt speciaal aangegeven als extra service tijdens de reis. Slecht onderhoud van een sportwagen valt niet onder de noemer noodgevallen. Bij constatering dat de meerijdende sportwagen achterstallig onderhoud heeft, worden de reparatiekosten in overleg in rekening gebracht.

Raadpleegt u a.u.b. uw eigen polisvoorwaarden. Kijkt u van tevoren of een vervangende auto in uw eigen verzekering is opgenomen. Cruise to Se7en heeft GEEN leenauto’s.

15.1 Car Sales en tot slot
Voor Car Sales gelden andere algemene voorwaarden. Raadpleeg hiervoor het Car Sales menu.  Deze algemene voorwaarden gelden enkel voor reizen, evenementen en boekingen.

×