Versie 2/2020 – datum publicatie 12 september 2020

Artikel 10 – privacy deelnemers en parkeergelegenheid sportwagen

10.1.a Privacy deelnemers onderling
Wij vragen u de privacy van alle deelnemers te respecteren. Hieronder valt ook fotografie en het maken van videobeelden. Tevens wordt u geacht geen gegevens van andere deelnemers buiten de deelnemersgroep aan wie dan ook door te geven. De organisatie kan als bemiddelend/verbindend orgaan optreden.

10.1.b Societyrubrieken en Cruise to Se7en
Cruise to Se7en biedt societyrubrieken geen foto’s aan. De enige uitzondering hierop is bij bijzondere gebeurtenissen waarvoor de deelnemers vooraf hun akkoord hebben afgegeven. Dit dient schriftelijk te zijn overeengekomen (mag per e-mail).

10.1.c Social Media
Cruise to Se7en gebruikt Social Media apps als Facebook en Instagram. Cruise to Se7en publiceert geen kentekenplaten evenals close ups van deelnemers.    

10.1.d Garage en sportwagen
Elk hotel beschikt over een overdekte garage of parkeerplaats. Indien het een betaalde parkeerplaats betreft dan is deze opgenomen in de reissom. Elk hotel heeft 1 parkeerplaats per equipe gereserveerd. De organisatie evenals de hotels kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing en/of schade.

 

×