Cruise to Se7en Versie 2/2020 – datum publicatie 12 september 2020 

4.1 Reisdocumenten 
4.1.a Eigen verantwoordelijkheid reisdocumentenAls deelnemer van elk Cruise to Se7en-evenement en/of cruisereis en met een reisboeking bent u er zelf verantwoordelijk voor om over de benodigde geldige reisdocumenten te beschikken. Cruise to Se7en kan u assisteren met betrekking tot de controle van de benodigde reisdocumenten inclusief het minimaal aantal dagen dat het reisdocument geldig moet zijn na terugkomst van de reis. 

4.1.b Informatie reisdocumenten bij boekingCruise to Se7en is verplicht uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger te verstrekken. Cruise to Se7en gaat uit van de Nederlandse of wonende in België de Belgische nationaliteit als reiziger. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie van een niet Nederlandse of Belgische nationaliteit. 

4.1.c Geldigheid/reisadvies reisdocumentenDe reiziger is er zelf verantwoordelijk voor om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de Cruise to Se7en-director schriftelijk heeft bevestigd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend. 

4.1.d. Identificatieplicht, vaccinaties en dergelijkeDe reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. 

4.1.e Ontvangst reisbescheiden en ticketsCruise to Se7en stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Cruise to Se7en kan worden verwacht. De enige uitzondering is bij het bezoeken aan een evenement en de reisorganisator zelf de reisbescheiden naar het verzamelvertrekpunt meeneemt.  

4.2 Reisinformatie 
4.2.a Informatieplicht opdrachtgeverDe opdrachtgever of reiziger zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan de reisagent. Daartoe behoren, indien beschikbaar, het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres. Indien Cruise to Se7en vooraf verzoekt om overige informatie die nodig is voor het afronden van vlieg-, ferry- of andere tickets, dan is de opdrachtgever of reiziger verplicht aan dit verzoek te voldoen. Het niet strikt opvolgen van de instructies, het tekort schieten, kan reissom-verhogingen inclusief daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen met zich meebrengen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de opdrachtgever. 

4.2.b PrijswijzigingenDe prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.            

4.3 Reservering 
4.3.a Sluitingsdatum inschrijvingDe sluitingsdatum zal bekend gemaakt worden indien er bij een cruisereis het maximaal aangekondigde aantal equipes een geldig reserveringsnummer toegewezen heeft gekregen. Anderzijds, als bij evenementen, bezoeken, incentives het gepubliceerde maximaal aantal reserveringen is gegarandeerd. Aanmeldingen worden gehonoreerd op FIFO-basis (First in- first Out, naar binnenkomst van aanmelding met complete aanbetaling). U dient zich wel 90 dagen voor aanvang van de cruisereis of evenement te hebben aangemeld. Zie ook wachtlijst. 

4.3.b Vervangingsequipe, zie artikel 6.2.b  

4.4 Cruise to Se7en cruisereis met eigen sportwagen reserveringsgegevens en benodigdheden 

4.4.a MaaltijdenDiabetisch, low fat, laag cholesterol, vegetarisch, of anders, laat ons dit gerust weten. Mocht er verandering in uw gezondheidstoestand optreden die invloed heeft op het eten dan dient u dat maximaal 2 weken voor vertrek door te geven. (Zie ook: roken) 

4.4.b Wijnarrangement of drankarrangementIn het programma staat aangegeven of er geen drank, dan wel een wijnarrangement of 2 flessen wijn worden aangeboden tijdens het diner. Thee en koffie vallen buiten dit arrangement en zijn voor eigen rekening. 

4.4.c PoloshirtElke equipe, deelnemend aan de officiële meer dan 6 dagen durende Cruise to Se7en-reis ontvangt een merkkledingstuk. Wanneer bij het registreren geen maat voorhanden is, ontvangt de deelnemende equipe geen kledingstuk. 

4.4.d rallyschild en deurstickerElke deelnemende equipe ontvangt van Cruise to Se7en een rallyschildsticker. Geheel vrijblijvend kunt u deze op de motorkap c.q. op het portier of de portieren plakken. Krassen, lakbeschadigingen en dergelijke die hieruit of tijdens de rit voorkomen, vallen volledig voor verantwoording van de deelnemer zelf. Het monteren of plakken van de rallyschildsticker is niet verplicht. Het draagt wel bij aan de saamhorigheid, zoals te zien is op foto’s en videobeelden.

 

×