Cruise to Se7en Versie 2/2020 - datum publicatie 12 september 2020

5.1 Betalingsvoorwaarden

5.1.a Aanbetaling

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50 procent voor de cruisereizen langer dan 7 dagen met eigen sportwagens en 100 procent van alle andere overeenkomsten van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, tenzij anders op de website of in het Cruise to Se7en jaarmagazine c.q. Cols & Cars magazine staat gepubliceerd. 

5.1.b Restant na aanbetaling reissom

Het restant van de reissom moet uiterlijk 76 dagen voor de dag van vertrek (bij cruisereizen met eigen sportwagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van Cruise to Se7en. 

5.1.c Verzuim

Bij niet tijdige betaling, blijft de reiziger in gebreke. Hij wordt daar door of namens Cruise to Se7en schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Cruise to Se7en heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

5.1.d. Betaling na aanmelding binnen 13 weken

Indien de overeenkomst binnen 13 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom worden voldaan.

5.2 Facturatie algemeen

5.2.b Betalingsverplichtingen

Niet betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen van de eindfactuur betekent onmiddellijk en onherroepelijk het verlies van recht op deelname van de betreffende equipe zonder enig recht op restitutie, terwijl de betalingsverplichtingen onverminderd blijven bestaan. Alle eventuele incassokosten, rente, administratie- en portokosten zullen in rekening worden gebracht.

5.3 Creditfactuur

Een creditfactuur wordt binnen 7 dagen na creditering overgemaakt op het banknummer dat gebruikt is voor de overschrijving.

5.4 Eerste factuur voor reservering

Uw inschrijving voor een cruisereis dient vergezeld te gaan met de aanbetaling van 50 procent van de totale reissom bij reizen langer dan 4 dagen.  Reserveringen voor alle andere diensten dienen vergezeld te gaan van de volledige aanbetaling van de totale reissom, tenzij anders is gepubliceerd op de website of in het Cruise to Se7en jaarmagazine. De betalingsvoorwaarden hebben prioriteit. Niet betalen binnen de betalingstermijn betekent automatisch dat de inschrijving niet kan worden behandeld.

Over het algemeen dient er voor reizen (op maat), hotels en kleinere cruisereizen (bezoeken aan topevenementen) direct 100 procent te worden aanbetaald.

5.5 Bedrijfsfactuur

Voor bedrijven geldt dat de prijs van het netwerkevenement verhoogd wordt met 21% btw.

5.6 Eindfactuur

De eindfactuur bij reizen of evenementen langer dan 4 dagen zal 90 dagen voor vertrek worden toegestuurd. Voor aanmeldingen ontvangen binnen 90 dagen voor vertrek wordt alleen een eindfactuur met de gehele reissom verzonden. Niet betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen betreffende de eindfactuur betekent onmiddellijk en onherroepelijk het verlies van recht op deelname van de betreffende equipe zonder enig recht op restitutie, terwijl betalingsverplichtingen onverminderd blijven bestaan. Alle eventuele incassokosten, rente, administratie- en portokosten zullen in rekening worden gebracht.

5.7 (Opera) Arrangement, F1 kaarten et cetera en factuur

Bij het reserveren van het extra (opera-)arrangement of zitplaatsen van bijvoorbeeld een F1 entreebewijs bent u verplicht het volledige arrangement te betalen. De kaarten worden hiervoor direct besteld en betaald.

Voor alle duidelijkheid zijn de voorwaarden en condities van het te bezoeken evenement of bezoek geldig.

AV artikel 5

×