Cruise to Se7en Versie: 2-2020 / datum publicatie 12 september 2020

1.1 Definitie

Onder reis- en evenementenorganisatie wordt verstaan Cruise to Se7en en de door Cruise to Se7en aangewezen leveranciersdiensten. Cruise to Se7en werkt samen met personen die een waardevolle prestatie in uitvoeren of een product aanbieden ten behoeve van de reiziger c.q. deelnemer. Daarnaast maakt Cruise to Se7en gebruik van hotels, autoverhuurbedrijven, ferrymaatschappijen, treinmaatschappijen, transportbedrijven, motorboten, (zeil)jachten, zee-cruises, charterbedrijven en luchtvaartmaatschappijen.

Onder reiziger, ook wel deelnemer aan de cruisereis met eigen sportwagen, wordt verstaan de wederpartij die een reisreservering heeft gemaakt via het reisorganisatie- en evenementenbureau Cruise to Se7en.

1.2 Aanbod en aanvaarding

1.2.a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator Cruise to Se7en. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging, eventueel in de vorm van een factuur.

1.2.b. Bij boeking via internet of mondeling richt de reisorganisator het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Meestal is dit proces in vorm van een reisbescheiden-boekje of reserveringsnummer dat u als klant ontvangt. Door de bevestiging van de boeking door Cruise to Se7en is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

1.3 Aansprakelijkheid algemeen

1.3.a aansprakelijkheid tijdens de cruisereis

De reisorganisatie, waaronder onder andere de reserveringsafdeling, administratie, reisleider en bij de cruisereis met eigen sportwagen de cruisedirector, de eigen cruiseconciërge, het dvd-team, de fotodienst, het bagagewagenteam (valet luggage service), het georganiseerd sportwagentransport, Cruise to Se7en merknaam en product en haar ingehuurde (leveranciers) partijen zijn tegenover de deelnemers van elk equipe of personen van een reisreserve op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, die tijdens hun deelname en/of reis mocht ontstaan.

1.3.b Schade & vermissingen

Tevens zijn zij niet verantwoordelijk voor welke schade/ vermissingen/ gevolgschade, inclusief aan derden, ontstaan tijdens de Cruise to Se7en-reis.

1.3.c Publicaties

De gegevens op de website en in de nieuwsbrieven en andere officiële publicaties van Cruise to Se7en zijn te goeder trouw verzameld en meegedeeld. Wij houden ons het recht voor de website, nieuwsbrieven en andere officiële publicaties te wijzigen. Zie ook artikel 1.3.d en artikel 7.

1.3.d Wijzigingen onder voorbehoud

Er kunnen geen rechten aan wijzigingen worden ontleend. Indien noodzakelijk zullen wijzigingen worden doorgevoerd. Deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk een bericht hiervan. In geval van overmacht zal de organisatie alles doen wat in haar macht ligt om dit zo goed mogelijk naar behoren op te lossen. Zie ook artikel 4.d en artikel 7.

1.4 Aansprakelijkheid excursie, hardware reis en informatie van derden

1.4.a Excursies of andere diensten

Excursies of andere diensten die Cruise to Se7en in het programma aanbiedt als onderdeel van de geboekte reis of evenement vallen onder haar aansprakelijkheid. Zie ook artikel 1.3.a en 1.3.b.

Als u op de bestemming, al dan niet via bemiddeling van de reisleiding of Cruise to Se7en-officials, een excursie of andere dienst boekt, aanvaardt de reisorganisatie geen aansprakelijkheid. Dit geldt tevens voor hotels, autoverhuurbedrijven, ferry-, treinmaatschappijen, transportbedrijven, motorboten, (zeil)jachten, charters, zee-cruises en luchtvaartmaatschappijen, die onderdeel uitmaken van een gepubliceerde reis en een contract hebben afgesloten voor die periode met Cruise to Se7en.

1.4.b Algemene informatie van derden

De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

1.5 Auteurs- en beschermrecht

De merknaam, het Cruise to Se7en bedrijfslogo en het productconcept zijn beschermd en auteur beschermd. Hetzelfde geld voor ritnamen welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

AV artikel 1

×