Versie 2/2020 – datum publicatie 12 september 2020

6.1 Algemeen annuleringsvoorwaarden 

6.1.a annuleringsvoorwaarde
Annuleringen worden alleen schriftelijk in behandeling genomen. Geen schriftelijke ontvangst resulteert automatisch in 100 procent annuleringskosten van de totale reissom.

6.1.b Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag, alleen schriftelijk. Kantooruren zijn maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot en met 17:00 uur. 

 

6.2 Cruisereis met eigen sportwagen annulering

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd bij een cruisereis met een eigen sportwagen, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Let op! Wij adviseren de deelnemers een reisverzekering, daar de betalingsverplichtingen bij annuleren volledig blijven bestaan. Mocht u of uw mededeelnemer in het ziekenhuis worden opgenomen net voor de tour of is er een sterfgeval in de familie in de eerste graad, dan dient u maximaal 60 procent van de reissom te betalen.

Het maximaal gepubliceerde aantal deelnemende equipes dat jaarlijks kan deelnemen aan een lange cruisereis, ontvangt een reserveringsnummer. Het uiterste aantal deelnemers is echter maximaal 14 equipes. Nadat de volledige reissom is ontvangen, ontvangt u op de officiële openingsdag het routeboek en bij het afhalen van uw bagage de rallyschildstickers (startbewijs). Alleen met dit startbewijs is deelname gegarandeerd.

Als de aanbetaling of de volledige betaling niet heeft plaatsgevonden 90 dagen voor aanvang van de geboekte reis of het evenement, resulteert dat in volledige annulering van deelname. Als er geen goedgekeurde vervanging is, zal er geen restitutie plaatsvinden op de ontvangen betaling. Zie artikel 5.

COVID-19 
– Code zwart een week voor aankomst-dag waar het evenement plaatsvindt? Evenement zal worden verplaatst naar het volgende jaar. Geen refund. 

ENGAGEMENT I.V.M COVID-19
Als u, of uw reisplannen, impact ondervinden van covid-19 bij landelijke beprekingen, geven we u een creditnota voor de waarde van deze reis. U kunt deze dan uiterlijk inruilen voor andere evenementen tijdens de twee jaren na aanvang van een reis. Hieronder valt NIET eigen positieve Covid-19 testresultaat vooraf het evenement of reis 

BESCHERMING IN GEVAL VAN ANNULERING VAN F1 EVENEMENT
Als het F1 evenement dat u geboekt hebt, geannuleerd of achter gesloten deuren gehouden wordt, kunt u kiezen voor ofwel een volledige terugbetaling of een vervangingsticket van gelijke waarde, waarmee u toegang hebt tot de F1 Paddock Club op een andere wedstrijd tijdens de kampioenschappen van uiterlijk de twee jaren na aanvang van het F1 evenement. 

6.3 Annulering anders dan een cruisereis met eigen annulering 

6.3.a Coulance en boete 
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd bij andere dan een cruisereis met eigen sportwagen, is de reiziger naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten 100 procent van de reissom verschuldigd, tenzij er een mogelijkheid is een coulanceregeling kan worden afgesproken. Deze regeling komt dan geheel ten bate van de reiziger met aftrek van een vast bedrag van € 250,00 per onderdeel van de geboekte reis. Zie ook 6.3.b.

6.3.b Begrip extra onderdelen
Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Onderdelen zijn hotelkamers, diners, organisatiekosten en onder andere rallystikker of routeboeken. 

AV artikel 6 12 sep2021

×