Cruise to Se7en Versie 2/2020 – datum publicatie 12 september 2020 

3.1. Startbewijs cruisereis met eigen sportwagen 
Alleen na volledige betaling voorafgaand aan de reis ontvangt u een startbewijs. Zonder geldig startbewijs (rallyschildstikker en/of routeboek behorend bij de cruisereis) kunt u NIET deelnemen. 

Let op: Indien er bij een annulering of niet nakomen van de financiële verplichtingen een wachtlijst ontstaat voor de desbetreffende reis zal de eerstvolgende wachtlijstequipe worden benaderd voor deelname. Het startbewijs zal automatisch vervallen en toegekend worden aan de eerste wachtlijstequipe. De financiële verplichtingen blijven bestaan tenzij het vervangende equipe die de reiziger heeft aangebracht, is goedgekeurd door de organisatie en de betalingsverplichtingen volledig heeft voldaan. Zie ook artikel 5. 

Wanneer de inschrijving niet is vergezeld met de gewenste (aan)betaling binnen de betalingstermijn wordt de inschrijving niet in behandeling genomen. 

3.2 Wachtlijst 
Indien een cruisereis of evenement is volgeboekt, kunt u op de wachtlijst komen te staan. U ontvangt hier schriftelijk de status van inclusief het nummer op de wachtlijst. De wachtlijst wordt ingevuld op First come-basis en wordt automatisch opgeschoond na binnenkomst van een annulering van een reservering. U ontvangt automatisch een bericht indien er een reservering is vrijgekomen.

 3.3. Deelnemers aan cruisereis met eigen sportwagen 
De deelnemende equipes zijn zelf verantwoordelijk voor goed onderhoud aan de sportwagens. Kosten voor het inschakelen van een sleepdienst en dergelijke en vervangend transport komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever en nooit van Cruise to Se7en of van iemand uit de reisorganisatie.

AV artikel 3 12 sep2021

×